Dự toán ngân sách địa phương

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 202/BC-UBND UBND huyện31-12-2019Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019
2 160/BC-UBND UBND huyện11-11-2019Thuyết trình tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2019
3 3139/QĐ-UBND UBND huyện13-08-2019V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
4 80/BC-UBND UBND huyện12-07-2019BC: Thuyết trình tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019
5 36/BC-UBND UBND huyện08-04-2019Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019
6 2729/QĐ-UBND UBND huyện09-08-2018V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
7 1517/QĐ-UBND UBND huyện21-08-2017V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016
8 2774/QĐ-UBND UBND huyện18-08-2016V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015