Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1 46/TB-STP Sở Tư pháp01-07-2015Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng Công chứng Hoài Ân
2 01/CP Trung ương03-04-2009Thông tư Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện