LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

STT Tiêu đề
1 Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày06/4/2020 đến ngày 17/4/2020

2Lịch công tác tuần từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020

3Lịch công tác tuần từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020

4Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 03/4/2020

5Lịch công tác tuần từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020

6Lịch công tác tuần từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

7Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 09/3/2020 đến ngày 20/3/2020

8Lịch công tác tuần từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020

9Lịch công tác tuần từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

10Lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020

11Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17/02/2020 đến ngày 06/3/2020

12Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020

13Lịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

14Lịch công tác tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020

15Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020

16Lịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

17Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03/01/2020 đến ngày 17/01/2020

18Lịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020

19Lịch công tác tuần từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

20Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 23/12/2019 đến ngày 03/01/2020

21Lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2109 đến ngày 27/12/2019

22Lịch công tác tuần từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019

23Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 09/12/2019 đến 20/12/2019

24Lịch công tác tuần từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019

25Lịch công tác tuần từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

26Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 25/11/2019 đến ngày 06/12/2019

27Lịch công tác tuần từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

28Lịch công tác tuần từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

29 Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 28/10/2019 đến 08/11/2019

30Lịch công tác tuần từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/11/2019

31Lịch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019

32Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 28/10/2019 đến 08/11/2019

33Lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

34Lịch công tác tuần từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

35Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 14/10/2019 đến 25/10/2019

36Lịch công tác tuần từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

37Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019

38Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 30/9/2019 đến ngày 11/10/2019

39Lịch công tác tuần từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

40Lịch công tác tuần từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019

41Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 16/9/2019 đến ngày 27/9/2019

42Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

43Lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019

44Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 03/9/2019 đến ngày 13/92019

45Lịch công tác tuần từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019

46Lịch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019

47Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 19/8/2019 đến ngày 30/8/2019

48Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019

49Lịch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019

50Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019

51Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 05/8/2019 đến ngày 16/8/2019

52Lịch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019

53Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

54Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 06/5/2019 đến ngày 17/5/2019

55Lịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019

56Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 08/7/2019 đến ngày 19/7/2019

57Lịch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019

58Lịch công tác tuần từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019

59Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 24/6/2019 đến ngày 05/7/2019

60Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019

61Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 10/6/2019 đến ngày 21/6/2019

62Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019

63Lịch công tác tuần từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019

64Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

65Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019

66Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019

67Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 20/5/2019 đến ngày 31/5/2019

68Lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019

69Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

70Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 06/5/2019 đến ngày 17/5/2019

71Lịch công tác tuần từ ngày 02/5/2019 đến ngày 04/5/2019

72Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019

73Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019

74Lịch công tác tuần từ ngày 08/04/2019 đến ngày 12/04/2019

75Lịch công tác tuần từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019

76Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019

77Lịch công tác tuần từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019

78Lịch công tác tuần từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019

79Lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

80Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019

81Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

82Lịch công tác tuần từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019

83Lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019

84Lịch công tác tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

85Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019

86Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

87Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2019 đến ngày 05/01/2019

88Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

89Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 22/12/2018

90Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

91Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

92Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018

93Lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018

94Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018

95Lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

96Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

97Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

98Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

99Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018

100Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

101Lịch công tác tuần từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018

102Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

103Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018

104Lịch công tác tuần từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018

105Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018

106Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018

107Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018

108Lịch công tác tuần từ ngày 06/10/2018 đến ngày 10/8/2018

109Lịch công tác tuần từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018

110Lịch công tác tuần từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018

111Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018

112Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018

113Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018

114Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018

115Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018

116Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018

117Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018

118Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018

119Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018

120Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018

121Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018

122Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

123Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018

124Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

125Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018

126Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

127Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

128Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018

129Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến ngày 09/3/2018

130Nhận từ ngày 21/02/2018 đến ngày 23/02/2018

131Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/3/2018

132Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018

133Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018

134Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

135Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

136Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018

137Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018

138Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017

139Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

140Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

141Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017

142Lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017

143Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017

144Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017

145Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017

146Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017

147Lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017

148Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017

149Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017

150Lịch công tác tuần từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017

151Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017

152Lịch công tác tuần từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017

153Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017

154Lịch công tác tuần từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017

155Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017

156Lịch công tác tuần từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

157Lịch công tác tuần từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

158Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017

159Lịch công tác tuần từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017

160Lịch công tác tuần từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017

161Lịch công tác tuần từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017

162Lịch công tác tuần từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017

163Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017

164Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017

165Lịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017

166Lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017

167Lịch công tác tuần từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017

168Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến ngày 02/6/2017

169Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017

170Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017

171 Lịch công tác tuần từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017

172Lịch công tác tuần từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017

173Lịch công tác tuần từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017

174Lịch công tác tuần từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017

175Lịch công tác tuần từ ngày 03/4/2017 đến ngày 07/4/2017

176Lịch công tác tuần từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017

177Lịch công tác tuần từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017

178Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017

179Lịch công tác tuần từ ngày 06/3/2017 đến ngày 10/3/2017

180Lịch công tác tuần từ ngày 27/02/2017 đến ngày 03/3/2017

181Lịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017

182Lịch công tác tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017

183Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017

184Lịch công tác tuần từ ngày 23/01/2017 đến ngày 03/02/2017

185Lịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017

186Lịch công tác tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 13/01/2017

187Lịch công tác tuần từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017

188Lịch công tác tuần từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016

189Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016

190Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016

191Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2016 đến ngày 09/12/2016

192Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016

193Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016

194Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016

195Lịch công tác tuần từ ngày 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016

196Lịch công tác tuần từ ngày 31/10/2016 đến ngày 04/11/2016

197Lịch công tác tuần từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

198Lịch công tác tuần từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016

199Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2016 đến ngày 14/9/2016

200Lịch công tác tuần từ ngày 03/10/2016 đến ngày 07/10/2016

201Lịch công tác tuần từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016

202Lịch công tác tuần từ ngày 19/9/2016 đến ngày 23/9/2016

203Lịch công tác tuần từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016

204Lịch công tác tuần từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016

205Lịch công tác tuần từ ngày 29/8/2016 đến ngày 02/9/2016

206Lịch công tác tuần từ ngày 22/8/2015 đến ngày 26/8/2016

207Lịch công tác tuần từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016

208Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016

209Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2016 đến ngày 05/8/2016

210Lịch công tác tuần từ ngày 25/7/2016 đến ngày 29/7/2016

211Lịch công tác tuần từ ngày 18/7/2016 đến ngày 22/7/2016

212Lịch công tác tuần từ ngày 11/7/2016 đến ngày 15/7/2016

213Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2016 đến ngày 08/7/2016

214Lịch công tác tuần từ ngày 27/6/2016 đến ngày 01/7/2016

215Lịch công tác tuần từ ngày 20/6/2016 đến ngày 24/6/2016

216Lịch công tác tuần từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016

217Lịch công tác tuần từ ngày 06/6/2016 đến ngày 10/6/2016

218Lịch công tác tuần từ ngày 30/5/2016 đến ngày 03/6/2016

219Lịch công tác tuần từ ngày 23/5/2016 đến ngày 27/5/2016

220Lịch công tác tuần từ ngày 16/5/2016 đến ngày 20/5/2016

221Lịch công tác tuần từ ngày 09/5/2016 đến ngày 13/5/2016

222Lịch công tác tuần từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016

223Lịch công tác tuần từ ngày 19/4/2016 đến ngày 22/4/2016

224Lịch công tác tuần từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016

225Lịch công tác tuần từ ngày 04/4/2016 đến ngày 08/4/2016

226Lịch công tác tuần từ ngày 28/3/2016 đến ngày 01/4/2016

227Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016

228Lịch công tác tuần từ ngày 14/3/2016 đến ngày 18/3/2016

229Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016

230Lịch công tác tuần từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/3/2016

231Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016

232Lịch công tác tuần từ ngày 15/02/2016 đến ngày 19/02/2016

233Lịch công tác tuần từ ngày 01/02/2016 đến ngày 14/02/2016

234Lịch công tác tuần từ ngày 25/01/2016 đến ngày 29/01/2016

235lịch công tác tuần từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016

236Lịch công tác tuần từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016

237Lịch công tác tuần từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016

238Lịch công tác tuần từ ngày 28/12/2015 đến ngày 01/01/2016

239Lịch công tác tuần từ ngày 21/12/2015 đến ngày 25/12/2015

240Lịch công tác tuần từ ngày 14/12/2015 đến ngày 18/12/2015

241Lịch công tác tuần từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015

242Lịch công tác tuần từ ngày 30/11/2015 đến ngày 05/12/2015

243Lịch công tác tuần từ ngày 23/11/2015 đến ngày 27/11/201

244Lịch công tác tuần từ ngày 16/11/2015 đến ngày 20/11/2015

245Lịch công tác tuần từ ngày 09/11/2015 đến ngày 13/11/2015

246Lịch công tác tuần từ ngày 02/11/2015 đến ngày 06/11/2015

247Lịch công tác tuần từ ngày 26/10/2015 đến ngày 30/10/2015

248Lịch công tác tuần từ ngày 19/10/2015 đến ngày 23/10/2015

249Lịch công tác tuần từ ngày 12/10/2015 đến ngày 16/10/2015

250Lịch công tác tuần từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015

251Lịch công tác tuần từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/9/2015

252lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2015 đến ngày 06/9/2015

253Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2015 đến ngày 28/8/2015

254Lịch công tác tuần từ ngày 17/8/2015 đến ngày 21/8/2015

255Lịch công tác tuần từ ngày 10/8/2015 đến ngày 16/8/2016