Cập nhật ngày : 25-09-2018

Hoài Ân: Trên 193 tỷ đồng đầu tư xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, huyện Hoài Ân đã đầu tư trên 193 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và nhân dân đóng góp để thực hiện các tiêu chí.

Từ nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư bê tông hóa và nâng cấp 101 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 46km kênh mương; xây mới và nâng cấp 16 điểm trường Mầm non, 02 điểm trường Tiểu học; xây mới và nâng cấp 18 Nhà văn hóa thôn, 01 Nhà văn hóa xã, 02 chợ Trung tâm xã, 02 Trạm y tế xã, 04 bãi xử lý rác thải và nhiều công trình hạ tầng khác. Đồng thời, hỗ trợ cho nhân dân cải tạo trên 284 ha vườn tạp để trồng các loại cây ăn tráu như dừa Xiêm, bưởi da xanh, bơ sáp; hỗ trợ mua 104 con bò cái giống cho các hộ dân tại các xã đặc biệt khó khăn, xây dựng 84 công trình khí sinh học tạo khí gas. Đặc biệt, huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức thực hiện mô hình trồng măng Tây xanh, mô hình trồng rau an toàn trong nhà kính tại xã Ân Phong; mô hình vỗ béo bò thịt tại xã Ân Tín và Ân Hảo Đông; mô hình trồng khoai lang Nhật trên đất lúa chuyển đổi tại xã Ân Nghĩa, bước đầu đã đem lại hiệu quả được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, huyện Hoài Ân tập trung nguồn lực xây dựng xã Ân Hảo Đông đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 6 xã.


Tống BìnhKết quả: 1.7/5 - (9 phiếu)

Các tin liên quan: