Cập nhật ngày : 01-03-2019

Hoài Ân: Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Sáng ngày 1.3, huyện Hoài Ân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”. Dự và chủ trì, đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện.


Các đơn vị ký cam kết thi đua


Theo đó, năm 2019, công tác huấn luyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ và kỹ năng chiến đấu của bộ đội, dân quân tự vệ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75-NQ/ĐU ngày 09/7/2013 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”.Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình quy định, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá, giỏi. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cán bộ trợ lý và tương đương 90%, cán bộ trung đội 70% đạt khá, giỏi. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong bắn đạn thật. Xây dựng đơn vị cBB2/d156 của huyện bảo đảm về số lượng và chất lượng. Thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 01.3.2019, kết thúc 15.12.2019.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí  Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Lực lượng vũ trang huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, chủ động phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Nâng cao chất lượng trong quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị và ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, kỷ luật quân đội.Kiên quyết xử lý nghiêm túc các hành vi, vi phạm Pháp luật, kỷ luật Quân đội.Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN cho các đối tượng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện và các nhiệm vụ quân sự quốc phòng đảm bảo đạt hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2019 Đảng ủy, BCHQS huyện làm tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông, đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao.


Tống BìnhKết quả: 2.0/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: