Cập nhật ngày : 01-03-2019

Lãnh đạo huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Ân Mỹ

Sáng ngày 28.2, Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện do đồng chí Hoàng Anh Dũng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu đã có buổi làm việc với xã Ân Mỹ về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Cùng đi có đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Phi Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành của huyện.

Theo báo cáo, qua 7 năm thực hiện Chương trình (2012-2019), từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp, xã đã đầu tư trên 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua rà soát, đánh giá, đến đầu năm 2019, xã Ân Mỹ đạt 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí còn lại chưa đạt là: tiêu chí 05 (Trường học). tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất Văn hóa), tiêu chí 7 (Chợ nông thôn) và  tiêu chí 17 (Môi trường).

Tại buổi làm việc, xã Ân Mỹ kiến nghị tỉnh và huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các Nhà văn hóa thôn; xây dựng và nâng cấp các tuyến bê tông xi măng đang xuống cấp; hỗ trợ các loại giống cây trồng cho nhân dân theo Dự án phát triển một số cây trồng có thế mạnh tại địa phương... Lãnh đạo các ngành của huyện đã đề xuất một số giải pháp để Ân Mỹ củng cố những tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Hoàng Phi Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chỉ ra một số vấn đề xã Ân Mỹ cần chú ý như các tiêu chí đạt được ở mức ngưỡng, chưa thật sự vững chắc; công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình Nông thôn mới chưa sâu rộng...

Để xã Ân Mỹ hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch, đồng chí Hoàng Anh Dũng, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Ân Mỹ và lãnh đạo các ngành của huyện cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Trước hết, taaph trung củng cố hệ thống chí trị, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo xã, giải quyết  những tồn tại của công tác cán bộ, nhất là cán cộ đầu ngành của xã chưa đủ bằng cấp theo qui định; tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện và củng cố cơ sở vật chất trường học, văn hóa, hệ thống giao thông; tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân về địa điểm, qui mô xây dựng bải rác tập trung; khẩn trương xây dựng các công trình đã được phê duyệt; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện, các ngành có liên quan tăng cường phối hợp, theo dõi để hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí theo ngành quản lý...


Văn HùngKết quả: 1.0/5 - (7 phiếu)

Các tin liên quan: