Cập nhật ngày : 19-03-2019

Triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Nhằm tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin tuyệt đối cho nhân dân, Công an huyện Hoài Ân vừa triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” năm 2019.

 Theo đó, từ 4 đến tháng 8 năm 2019, tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn, lực lượng Công an sẽ tổ chức một số hoạt động trọng tâm: Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về tổ chức Diễn đàn. Rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổng hợp kết quả tiếp thu ý kiến, khắc phục những hạn chế từ những Diễn đàn được tổ chức trong năm 2018. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Sau diễn đàn, lực lượng Công an xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm mà nhân dân ý kiến.

 

Theo kế hoạch, tổng kết Diễn đàn sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an (ngày 10/10) và ngày truyền thống công tác Dân vận (ngày 15/10).


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: