Cập nhật ngày : 30-06-2019

Trung tâm giống nông nghiệp và Công ty cổ phần Phú Tài kết nghĩa với thôn O6, xã Đăk Mang

Sáng ngày 29.6, Công ty giống nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Công ty cổ phần Phú Tài đã tổ chức kết nghĩa với thôn O6, xã Đăk Mang.


Đại diện Trung tâm giống nông nghiệp, Công ty cổ phần Phú Tài và thôn O6 ký cam kết


Thôn O6, có 101 hộ với 344 nhân khẩu; trong đó chiếm 47% hộ nghèo, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Theo nội dung kết nghĩa, các bên tham gia sẽ hỗ trợ thôn O6 phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; tuyên truyền phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, “Xây dựng Làng văn hóa”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất; kịp thời nắm bắt và đề xuất cấp ủy chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân kiên quyết bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...Trước mắt, Trung tâm giống nông nghiệp sẽ khảo sát và hỗ trợ nhân dân thôn O6 thực hiện mô hình nuôi cá nước ngọt.

 

Nhân dịp này, Trung tâm giống nông nghiệp và Công ty cổ phần Phú Tài tặng 101 suất quà (trị giá 200 ngàn đồng/suất) cho các hộ dân thôn O6, xã Đăk Mang.


Tống BìnhKết quả: 2.3/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: