Cập nhật ngày : 09-07-2019

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 9.7, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đồng chí Từ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác


Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. 100% đơn vị đã hoàn thành Hội nghị cán bộ công chức, người lao động đảm bảo thời gian và quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị được quan tâm; tổ chức các Hội nghị triển khai đầy đủ Nghị quyết XII của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XIII của công đoàn Bình Định gắn với việc quán triệt “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019. Phát động các chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm công đoàn” “Tết vì người nghèo”…kịp thời hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Các phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương được diễn ra sôi nổi như: Lập thành tích mừng sinh nhật Bác (19/5), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/8/2019); 47 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/2017 - 19/4/2019). Công tác phát triển, nâng cao tổ chức công đoàn được chú trọng, đã kết nạp và tiếp nhận 32 đoàn viên, thành lập 3 Công đoàn cơ sở mới, nâng tổng số Công đoàn cơ sở lên 90 với 2.144 đoàn viên. Công tác nữ công, tài chính và công tác kiểm tra đạt nhiều kết quả tíc cực…

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị xác định trong thời gian đến tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Công đoàn cho cán bộ và đoàn viên các cấp; tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra tại các cơ sở Công đoàn; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức và hoạt động Công đoàn…

 

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thời gian qua.


Tống BìnhKết quả: 1.5/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: