Cập nhật ngày : 22-07-2019

Hoài Ân: Trên 1.000 hộ dân phải di dời khi xảy ra bão lụt

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, toàn huyện có 1.020 hộ dân nằm vùng trũng, ven sông suối, ngập lụt sâu, nhà đơn sơ không chống chịu được khi bão lụt xảy ra phải di dời.

Trong đó,  xã Ân Hảo Tây (198 hộ), xã Ân Hảo Đông (120 hộ), xã Ân Mỹ (157 hộ), xã Ân Tín (187 hộ), xã Ân Thạnh (64 hộ),  xã Ân Phong (22 hộ),  xã Ân Nghĩa (25 hộ), xã Ân Tường Đông (23 hộ), xã Ân Tường Tây (55 hộ), xã Ân Hữu (21 hộ), xã Ân Đức (90 hộ), Thị trấn Tăng Bạt Hổ (58 hộ).

 

Theo phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng sẽ được di dời tại chỗ, chuyển đến tạm trú ở các trường học, trụ sở thôn, các nhà kiên cố trong địa bàn; thành lập Đội thanh niên xung kích hỗ trợ di dời dân. UBND các xã có dân phải di dời xác định cụ thể đường đi, phương tiện, các địa điểm sơ tán; đồng thời thông báo cho nhân dân biết và có phương án bố trí các hộ dân cụ thể vào từng vị trí tập kết.


Tống BìnhKết quả: 2.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: