Cập nhật ngày : 14-08-2019

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân làm tốt công tác tín dụng chính sách

Với tổng dư nợ đạt 190,490 tỷ đồng, chiếm 50,6% trong tổng dư nợ nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần cho nhiều hội viên Hội Phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Đó là kết quả nổi bật trong hoạt động nhận ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân.


Ảnh: Chị Nguyễn Thị Diễm bên mẻ trứng vịt chuẩn bị ấp giống


Trên cơ sở xác định nhiệm vụ nhận ủy thác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tăng cường phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy vai trò dẫn vốn, quản lý vốn tín dụng chính sách an toàn, hữu hiệu, tin cậy đối với các hội viên. Đặt biệt, từ năm 2014 thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; trong đó có nội dung nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng được 99 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 4.089 thành viên, tổng dư nợ trên 190,493 tỷ đồng. Chất lượng của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao; thực hiện đảm bảo các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi theo đúng hợp đồng đã ký; tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng luôn đạt trên 99%. Việc quản lý nợ và thu hồi nợ quá hạn được Hội coi trọng; năm 2013 nợ quá hạn chiếm 0,23%, đến nay chỉ còn 0,03% tổng dư nợ. Qua đánh giá có 74 Tổ tiết kiệm và vay cốn xếp loại tốt (74,74%); 24 Tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại khá (24,24%) và 1 Tổ xếp loại trung bình (1,01%).

 

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn. Đã tổ chức 35 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ủy thác cho 600 lượt cán bộ, hội viên. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 20 lớp Sơ cấp nghề cho 642 học viên và 102 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 3 nghìn lượt hộ vay vốn; xây dựng 12 mô hình liên kết phát triển kinh tế gia đình với 129 thành viên. Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiến đến sản xuất hàng hóa, phát huy hiệu quả thiết thực khi sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Thông qua nguồn vốn hỗ trợ đã có 3.192 hộ thoát nghèo, kinh tế gia đình phát triển.

 

Chị Nguyễn Thị Diễm, hội viên Hội Phụ nữ thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, một điển hình về phát triển kinh tế từ nguồn vốn qua Hội Phụ nữ nhận ủy thác cho biết: Với số tiền vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình đã xây dựng 2 dãy chuồng heo kiên cố, duy trì đàn gần 100 con heo gồm heo thịt và heo nái sinh sản; đào ao nuôi các loại cá như rô phi, cá trê, cá mè…; nuôi trên 1 nghìn con vịt, 3 con bò giống; làm 01 lò ấp trứng để phục vụ con giống cho bà con ở địa phương (trung bình 1 mẻ ấp khoảng 28 nghìn trứng). Nhờ nắm những kiến thức được tập huấn, áp dụng vào trong sản xuất nên thu nhập ngày càng khá. Bình quân mỗi năm thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng.

 

Theo bà Trần Mỹ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách đối Hội, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, phụ nữ về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách; củng cố kiện toàn Tổ tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra công tác nhận ủy thác đối với cấp hội cơ sở; chủ động và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được phân công quản lý, theo dõi chương trình ủy thác và Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; triển khai các biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng; kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên những đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động ủy thác và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.  


MH - TBKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: