Cập nhật ngày : 21-08-2019

Hoài Ân: Chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (công tác tuyển quân) đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; hoàn thành 100% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội và đúng quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020, Chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Chỉ thị chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trân triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển quân.

Xem văn bản chi tiết tại đây


BTKết quả: 1.3/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: