Cập nhật ngày : 28-08-2019

Hoài Ân: Triển khai kế hoạch sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020

Nhằm kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi tuyển tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020, làm cơ sở tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân xét duyệt, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Theo đó, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, như: Khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình, phần tiền sử bệnh, những trường hợp không thuộc diện 10 bệnh lý thuộc Danh mục nên xác nhận về tiền sử bệnh. Kiểm tra và phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.Lập danh sách những công dân mắc các bệnh lý thuộc Danh mục bệnh miễn đăng ký làm nghĩa vụ quân sự. Lập phiếu kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự…Thời gian tổ chức khám sơ tuyển từ ngày 03/9/2019 đến ngày 18/9/2019 tại các địa phương.

 

UBND huyện giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Quân y Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho Sở Y tế, UBND huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện theo quy định.


Tống BìnhKết quả: 1.6/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: