Cập nhật ngày : 29-08-2019

Giải ngân 450 triệu đồng hỗ trợ việc làm

UBND huyện vừa phê duyệt cho vay 8 dự án hỗ trợ giải quyết việc làm và duy trì mở rộng việc làm với số tiền 450 triệu đồng, mỗi dự án 50 triệu đồng.

Trong đó, 01 dự án từ nguồn vốn của UBND huyện bổ sung; 05 dự án từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm; 03 dự án từ Quỹ giải quyết việc làm nguồn vốn địa phương. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, mục đích nêu trong dự án; đảm bảo duy trì và mở rộng việc làm; tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả; trả lãi, gốc theo đúng thời hạn và chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật.

 

UBND huyện giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: