Cập nhật ngày : 26-09-2019

Hoài Ân: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật

Ngày 26.9, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoài Ân đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019 (ảnh).

Tại lớp bồi dưỡng, các Tuyên truyền viên đã được báo cáo viên huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại và pháp luật về đất đai; kỹ năng chọn nội dung chủ đề, đề tài, kỹ năng nói, kỹ năng tuyên truyền.

 

Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên nắm vững chuyên môn; nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để vận dụng có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Đồng thời là dịp để tuyên truyền viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.


Bùi Xuân HậuKết quả: 1.0/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: