Cập nhật ngày : 26-09-2019

Hoài Ân: Cho vay 200 triệu đồng hỗ trợ giải quyết việc làm

UBND huyện vừa có Quyết định phê duyệt cho vay 5 dự án hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ giải quyết giải quyết việc làm nguồn vốn địa phương và Quỹ Quốc gia quyết việc làm. Mỗi dự án 50 triệu đồng.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng mục đích, nội dung đã được phê duyệt; đảm bảo mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tổ chức sản xuất có hiệu quả, trả nợ gốc, lãi đúng hạn và chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước. UBND huyện giao Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: