Cập nhật ngày : 03-10-2019

Giám sát công tác điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tại xã Đăk Mang, Bok Tới (Hoài Ân)

Sáng ngày 3.10, Đoàn công tác của Vụ Địa phương 2 - Ủy ban Dân tộc Trung ương đã tổ chức giám sát công tác điều tra kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số tại xã Đăk Mang, Bok Tới.


Đoàn công tác làm việc trực tiếp với một hộ gia đình ở thôn O6, xã Đăk Mang


Tại các địa phương, Đoàn công tác đã trực tiếp giám sát quá trình thu thập thôn tin, cập nhật vào phần mềm dữ liệu của Điều tra viên. Đồng thời, nghe Lãnh đạo Chi cục thống kê huyện, tỉnh báo cáo quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác điều tra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nên qua 3 ngày tổ chức điều tra (từ ngày 01/10/2019) đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, các thông tin được cập nhật chính xác, nhanh chóng.

 

Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác tổ chức, triều tra tại địa phương; đồng thời đề nghị Chi Cục thống kê huyện, tỉnh tăng cường hỗ trợ các Điều tra viên, thường xuyên bám sát địa bàn, kip giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác thu thập thông tin, không để xảy ra tình trạng trùng hoặc sót tại hộ điều tra; phấn đấu hoàn thành công tác điều tra chậm nhất đến ngày 31/10/2019 theo kế hoạch.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: