Cập nhật ngày : 03-10-2019

Hoài Ân: Tập huấn phầm mềm một cửa điện tử liên thông

Ngày 3.10, huyện Hoài Ân phối hợp với VNPT Bình Định tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông cho trên 80 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực tiếp tham gia thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị (Ảnh).Tại lớp tập huấn, cán bộ chuyên môn của VNPT Bình Định phổ biến một số nội dung: đăng nhập, đăng xuất hệ thống; tra cứu thủ tục, hồ sơ và xử lý hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả; phân công thụ lý hồ sơ; thống kê hồ sơ xử lý…Theo kế hoạch, đến hết ngày 8.10, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức 5 lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, phòng, ban liên quan, Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn có tham gia trực tiếp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã và các TTHC liên thông khác theo quy định.

Sau khi tập huấn, các đơn vị sẽ tiến hành triển khai thực hiện thử nghiệm, đến ngày 01.01.2020 sẽ vận hành chính thức.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: