Cập nhật ngày : 10-10-2019

Hoài Ân: Tập huấn chứng thư số, chữ ký số điện tử

Ngày 10.10, UBND huyện Hoài Ân phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn chứng thư số, chữ ký số điện tử cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn thư tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (ảnh).Tại lớp tập huấn, cán bộ chuyên môn của Sở Thông tin – Truyền thông đã phổ biến một số nội dung: Đặc điểm của chữ ký số; nội dung và quy trình xác thực chữ ký số; quy trình ký số cho các văn bản; các chức năng và hướng dẫn cài đặt chữ ký số….

Theo kế hoạch, trong ngày 10-11 và 15 -16.10, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức tập huấn chữ ký số, chứng thư số cho tất cả các cơn quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn. Sau tập huấn sẽ thực hiện thử nghiệm, đến ngày 01.01.2020 sẽ vận hành chính thức.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: