Cập nhật ngày : 16-10-2019

Khai giảng lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính Khóa 95

Sáng ngày 15.10, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Hoài Ân tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung khóa 95 năm học 2019-2021.

 Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Văn Huệ, Tỉnh viên, Giám đốc trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; theo đó học viên cần quán xuyến được mục tiêu, phương pháp và thái độ học tập. Đồng chí hy vọng lớp học sẽ giúp học viên củng cố kiến thức, mở rộng quan hệ và phát huy sự sáng tạo trong tư duy, nhận thức.

 

 Lớp học có 83 học viên, theo khung chương trình đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Khóa học củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.


Văn HùngKết quả: 2.0/5 - (6 phiếu)

Các tin liên quan: