Cập nhật ngày : 24-10-2019

Hoài Ân: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện được tăng cường; trật tự an toàn giao thông tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, gây nên hậu quả nghiêm trọng. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường phối hợp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh chưa đảm bảo các điều kiện điều khiển xe máy khi tham gia giao thông theo quy định. Công an huyện chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, thông báo đến Ban Giám hiệu nhà trường để biết và có hình thức xử lý, giáo dục phù hợp; đồng thời, xây dựng kế hoạch, phối hợp tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường, nhất là các trường THPT trên địa bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh, vận động phụ huynh học sinh chấp hành các quy định trật tự an toàn khi tham gia giao thông; tuyệt đối không để học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện quản lý, giáo dục số học sinh thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông, học sinh cá biệt; tổ chức ký cam kết với phụ huynh, học sinh về việc thực hiện quy định về trật tự anh toàn giao thông.

 

UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội, đoàn cơ sở phối hợp với Công an huyện và các ngành liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến các hội, đoàn viên các quy định định về trật tự an toàn giao thông; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: