Cập nhật ngày : 04-11-2019

Hoài Ân: Trên 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

1,1 tỷ đồng là số tiền UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, hệ thống phần mềm một cửa điện tử sẽ triển khai tại bộ phận một cửa UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện, các cơ quan Tỉnh đóng trên địa bàn huyện có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính và UBND các xã, thị trấn. UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện làm chủ đầu tư, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai thực  hiện.

 

Việc triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử sẽ đảm bảo lộ trình, kết nối liên thông với tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan.


Tống BìnhKết quả: 1.8/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: