Cập nhật ngày : 06-11-2019

Giám sát thực hiện các quy định Luật Nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy quân sự huyện

Ngày 5.11, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Lê Thị Ái Nương làm Trưởng ban đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định Luật Nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Theo báo cáo, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đảm bảo các bước xét duyệt chính trị, sơ tuyển và gọi thanh niên nhập ngũ. Năm 2017 giao 160 thanh niên, năm 2018 giao 155 thanh niên, năm 2019 giao 145 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đồng thời xử lý 250 thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại như: tình trạng thanh niên không chấp hành lệnh khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ vẫn còn xảy ra; chế tài xử lý còn hạn chế nên chưa đủ tính răng đe; công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức…Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện kiến nghị một số vấn đề: các địa phương cần quan tâm tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên xuất ngũ để phát triển kinh tế.

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Ái Nương, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự huyện trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đảm bảo đúng, đủ thành phần; phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn trong công tác rà soát, lập hồ sơ xử lý thanh niên không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.


Tống BìnhKết quả: 2.2/5 - (6 phiếu)

Các tin liên quan: