Cập nhật ngày : 08-11-2019

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công

Ngày 7.11, Ban Kinh tế - Xã hội – HĐND huyện Hoài Ân đã có buổi giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người công công cách mạng về nhà ở tại phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, từ năm 2013 - 2015, tổng số hộ được phê duyệt là 83 hộ; trong đó, 57 hộ xây mới, 26 hộ sửa chữa, cải tạo, tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay,  tổng số hộ được phê duyệt là 452 hộ; trong đó xây mới 263 hộ, sửa chữa, cải tạo 118 hộ, tổng kinh phí thực hiện là 12,88 tỷ đồng. Đến nay, tổng kinh phí đã giải ngân là 14,286 tỷ đồng. Các hộ còn lại đã được phê duyệt, tuy nhiên chưa có điều kiện để sửa chửa, cải tạo, xây mới hoặc đã mất. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác huyện thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đảm bảo các quy trình, thủ tục. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng vẫn còn vướng mắc, do mức hỗ trợ thấp (20 triệu đối với sửa chữa, cải tạo; 40 triệu đối với xây mới) nên các hộ chính sách neo đơn, diện nghèo không thể thực hiện. Tại buổi giám sát, phòng Kinh tế - Hạ tầng kiến nghị địa phương, Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ trong những năm tiếp theo, vì qua khảo sát trên địa bàn huyện còn có 540 đối tượng người có công còn khó khăn về nhà ở.

 

Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện trong thời gian qua; đồng thời đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo các quy định; nhanh chóng giải ngân đối với các hộ đã hoàn thiện để tạo điều kiện thanh toán chi phí xây dựng; đồng thời tham mưu UBND huyện đánh giá sơ kết thực hiện công tác hỗ trợ nhà cho người có công cách mạng và các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng khác.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: