Cập nhật ngày : 10-11-2019

Giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm tại Bảo hiểm Xã hội huyện

Ngày 8.11, Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện, do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng làm Trưởng ban đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Theo báo cáo, thực hiện hiện các chính sách Bảo hiểm, thời qian qua, công táctuyên truyền được chú trọng, có sự tham gia tích cực của các ngành, địa phương.  Năm 2017, đối tượng tham gia BHXH là 2.771 người, trong đó đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 125 người; đối tượng tham gia BHYT là 79.268 người, trong đó số người tham gia BHYT theo hộ gia đình 18.292 người; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 90% dân số toàn huyện. Năm 2018 đối tượng tham gia BHXH là 2.858 người, trong đó đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 267 người; đối tượng tham gia BHYT là 81.280 người, trong đó số người tham gia BHYT theo hộ gia đình 20.280 người; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93% dân số toàn huyện. Bên cạnh đó, việc thu chi, cấp thẻ Bảo hiểm Y tế và sổ Bảo hiểm xã hội đảm bảo theo quy định, kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc như việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn gặp nghiều hạn chế, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; một số cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động không đúng theo quy định của Bộ Luật lao động; tỷ lệ người tham gia BHYTđạt cao nhưng chủ yếu tập trung vào các đối tượng được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng;  chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung còn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnhcủa nhân dân… Tại buổi giám sát, cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện kiến nghị mốt số vấn đề: UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT cận nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân theo lộ trình quy định của Chính phủ;đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết HĐND huyện và xem đây là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện.

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Qốc Tuấn Trưởng ban Kinh tế - Xã hội nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung trong thời gian đến: Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền các chính sách về Bảo hiểm đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các đại lý thu Bảo hiểm thực hiện đảm bảo các quy định, tuyệt đối không để người dân nộp tiền nhưng không được nhận thẻ quá thời gian quy định; phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu UBND huyện, các ngành chức năng của Tỉnh có hướng xử lý đối với công ty, doanh nghiệp có nợ đọng kéo dài.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: