Cập nhật ngày : 25-11-2019

Hoài Ân: áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 8 xã

UBND huyện Hoài Ân vừa ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các địa phương.

Theo đó, có 8 xã áp dụng hệ thống quản lý gồm: Xã Ân Thạnh, Ân Đức, Ân Tín, Ân Tường Đông, xã Ân Tường Tây, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ. Tại các địa phương trên tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được vận hành trong Hệ thống quản lý chất lượng; bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng đào tạo, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý; kiểm tra, giám sátquá trìnhxây dựngvà áp dụng. UBND cácxãthành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tổ chức áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động tại địa phươngvà chịu trách nhiệm về kết quả thực hiệnsau khi hoàn thành việc đào tạo tập huấn.

 

 Việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở địa phương.


Tống BìnhKết quả: 3.1/5 - (7 phiếu)

Các tin liên quan: