Cập nhật ngày : 02-12-2019

Hoài Ân: Khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã tại Bưu điện Văn hóa xã

Chiều 29.11, Bưu điện tỉnh Bình Định phối hợp với UBND xã Ân Hảo Tây tổ chức khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã tại Bưu điện Văn hóa xã.


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương


Tham dự, có lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông; đồng chí Phạm Minh Sáng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính, Bưu điện tỉnh và UBND huyện thống nhất kết hợp điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bưu điện Văn hóa xã. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Bình Định thực hiện mô hình kết hợp này. Tại điểm tiếp nhận, được bố trí cá bộ chuyên môn của các bộ phận: Văn phòng Thống kê, Tư pháp, Đại chính, Công an, Văn hóa - xã hội, Văn thư - Thủ quỹ. Đồng thời, trang bị đầy đủ máy tính, bàn ghế để cán bộ thực hiện nhiệm vụ và nhân dân đến thực hiện các giao dịch.

 

 Cán bộ chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại buổi khai trương

 

Phát biểu tại buổi khai trương, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Bộ phận Một cửa của xã Ân Hảo Tây khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nêu cao tinh thần vục vụ nhân dân trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Đề nghị Bưu điện tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để nhân rộng mô hình tại các địa phương trong huyện, góp phần cùng với huyện nâng cao chất lượng cải cách hành chính.


Tống BìnhKết quả: 2.5/5 - (6 phiếu)

Các tin liên quan: