Cập nhật ngày : 02-12-2019

Hoài Ân: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính

UBND huyện vừa ban hành Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính cấp huyện.

Theo đó, kể từ ngày 02/12/2019, UBND huyện Hoài Ân (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định, với18 thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực.

Xem văn bản chi tiết tại đây. 


BTKết quả: 1.0/5 - (4 phiếu)

Các tin liên quan: