Cập nhật ngày : 10-12-2019

Hoài Ân: Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển quân

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, thời gian qua, HĐNVQS huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các địa phương thực hiện đảm bảo các bước xét duyệt chính trị, chính sách, tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi. Qua triển khai thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, dẫn đến tỷ lệ thanh niên thực hiện Lệnh khám sức khỏe ở một số địa phương chưa đảm bảo.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, tổ chức khám sức khỏe đợt 2 đạt kết quả, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo HĐNVQS huyện trực tiếp xuống địa bàn được phân công tổ chức phối hợp với địa phương  vận động thanh niên thực hiện nghiêm Lệnh khám sức khỏe. HĐNVQS xã, thị trấn có biện pháp vận động thanh niên đi làm ăn xa, trốn khám phải thực hiện Lệnh khám đợt 2; đối với các thanh niên cố tình trốn khám thì lập biên bản làm cơ sở để xử lý; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân tham gia bảo vệ tổ quốc. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện tổ hướng dẫn, tập huấn quy trình, thủ tục xử lý các trường hợp trốn khám sức khỏe, trốn Lệnh gọi nhập ngũ.

 

UBND huyện giao Ban Chủ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: