Cập nhật ngày : 20-12-2019

HĐND hyện Hoài Ân tổ chức Kỳ họp thứ 9

Từ ngày 19 đến hết sáng ngày 20.12, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (Ảnh).Tại kỳ họp đã thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và  nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;Báo cáo kết quả xây dựng  nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2019, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Thôn kiểu mẫu và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020;Báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 của Quyết định sô 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định;Báo cáo tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình công tác xét xử năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020;báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những kiến nghị đề xuất;Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2019....Các đại biểu đã thảo luận, chấp vấn một số nội dung về triển khai phương án tái đàn heo trong điều kiện dịch tả Châu phi vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; phương án chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất nông nghiệp trồng cây lâm nghiệp sau khi đã xử lý; tình hình xét xử một số vụ tồn đọng của Tòa án nhân dân huyện; công tác tổ chức thi hành án của Chi Cục thi hành án dân sự huyện.....

 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện và thông qua một số Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.


Tống BìnhKết quả: 2.2/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: