Cập nhật ngày : 20-12-2019

Hoài Ân:Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra của Thanh tra huyện

UBND huyện vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra huyện Hoài Ân.

Theo đó, trong năm 2020, Thanh tra huyện sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 09 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Các cuộc thanh tra tập trung vào các nội dung, như: Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thanh tra việc quản lý tài chính, ngân sách; thanh tra về công tác Phòng, chống tham nhũng.

 

Cũng theo Quyết định, Chánh Thanh tra huyện khi ban hành quyết định thanh tra tại đơn vị phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo giữa các các cuộc thanh tra, kiểm tra. Trường hợp các cuộc thanh tra nếu trùng với Kiểm toán nhà nước, các cuộc thanh tra, kiểm tra của Bộ, ngành Trung ương và chương trình kiểm tra dột xuất của các cấp, các ngành, Chánh Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét điều chỉnh Kế hoạch để tránh trùng lắp.


Xuân HậuKết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: