Cập nhật ngày : 29-12-2019

Hoài Ân: Triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020

Sáng ngày 28.12, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Biểu dương, khen thưởng một cá nhân có thành tích xuất sắc.


Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, tham mưu UBND huyện tập trung công tác chỉ đạo quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là Luật Quốc phòng năm 2018. Tổ chức xây dựng lực lượng đảm bảo đủ số lượng, huấn luyện nâng cao chất lượng; trong năm đã huy động lực lượng tham gia huấn luyện đạt 92,5%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 1.516 đồng chí. Triển khai xây dựng lực lượng tại xã Ân Nghĩa - xã trọng điểm về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự các địa phương; đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 4/15 xã, thị trấn có nhà làm việc. Công tác quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân; các chính sách phòng thủ quân sự; chính sách hậu phương quân đội; chính sách ưu đãi người có công cách mạng được thực hiện đảm bảo…..

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao các nhiệm vụ đạt được trong năm; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Quốc phòng và các quy định, chính sách về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị. Trước mắt, tập trung thực hiện đảm bảo công tác giao quân năm 2020 và đảm bảo trật tự an toàn, xã hội, an ninh, quốc phòng trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng một số cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.


Tống BìnhKết quả: 2.1/5 - (7 phiếu)

Các tin liên quan: