Cập nhật ngày : 31-12-2019

Hoài Ân: Triển khai kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấ; nâng cao vai trò của chính quyền, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, thị trấn trong quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng; phát hiện, xử lý kịp thời cac cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm không thực hiện đảm bảo các quy định; UBND huyện vừa ban hành kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020.

Theo đó, sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện theo Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hiện hành có liên quan như Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP); Giấy xác nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hồ sơ công bố sản phẩm đối với các sản phẩm phải công bố; hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ; điều kiện bảo đảm vệ sinh ATTP của cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người; ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; nguồn nước dùng trong sản xuất, chế biến. Đồng thời, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn xã, thị trấn.

 

UBND huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra vào các đợt cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Tết Trung thu. Ngoài các đợt cao điểm, phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành. Việc kiểm tra sẽ được tổ chức đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra định kỳ.

 

Phòng Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND huyện, các cơ quan chức năng theo quy định.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: