Cập nhật ngày : 31-12-2019

Hoài Ân: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên

Chiều ngày 28.12, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với UBND huyện Hoài Ân đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên. Tham dự có Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các ban ngành liên quan.


Khen thưởng, biểu dương một số học viên xuất sắc của khóa học


Theo học lớp, có 155 cán bộ, công chức, viên chức đang công tại các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong khóa học, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; Thủ tục hành chính Nhà nước; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Công vụ, công chức; Cải cách hành chính Nhà nước; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Quản lý tài chính trong cơ qan hành chính Nhà nước; Kỹ năng  giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó 16 học viên có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Thông qua khóa học, các học viên nắm vững hơn các cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý nhà nước, từ đó nghiêng cứu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo học lớp, có 155 cán bộ, công chức, viên chức đang công tại các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong khóa học, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; Thủ tục hành chính Nhà nước; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Công vụ, công chức; Cải cách hành chính Nhà nước; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Quản lý tài chính trong cơ qan hành chính Nhà nước; Kỹ năng  giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó 16 học viên có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Thông qua khóa học, các học viên nắm vững hơn các cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý nhà nước, từ đó nghiêng cứu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo học lớp, có 155 cán bộ, công chức, viên chức đang công tại các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong khóa học, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; Thủ tục hành chính Nhà nước; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Công vụ, công chức; Cải cách hành chính Nhà nước; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Quản lý tài chính trong cơ qan hành chính Nhà nước; Kỹ năng  giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó 16 học viên có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Thông qua khóa học, các học viên nắm vững hơn các cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý nhà nước, từ đó nghiêng cứu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo học lớp, có 155 cán bộ, công chức, viên chức đang công tại các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong khóa học, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành, lãnh thổ; Thủ tục hành chính Nhà nước; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Công vụ, công chức; Cải cách hành chính Nhà nước; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Quản lý tài chính trong cơ qan hành chính Nhà nước; Kỹ năng  giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó 16 học viên có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
 
Thông qua khóa học, các học viên nắm vững hơn các cơ sở lý thuyết trong công tác quản lý nhà nước, từ đó nghiêng cứu, áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Tống BìnhKết quả: 2.2/5 - (5 phiếu)

Các tin liên quan: