Cập nhật ngày : 13-01-2020

Hoài Ân: Triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác Bảo hiểm năm 2020

Sáng ngày 13.01, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc


Năm 2019, thực hiện các chính sách bảo hiểm trên địa bàn huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương. Nhờ vậy, trên các mặt đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm được tổ chức thường xuyên; việc thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo các quy định, kịp thời; 87.419 đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt, có 749 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 280%. Trong năm, tổng nguồn thu các loại hình bảo hiểm đạt trên 118,1 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, công tác khám, chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng đại lý thu.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ ra một số hạn chế như: một số đơn vị không thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định, nhất là các Họp tác xã; tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài vẫn còn xảy ra; tỷ người dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian đến các ngành, địa phương  tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; vận động các nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm; tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đặc biệt chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/HU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ tăng cường công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; đặc biệt là có những giải pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị nợ đọng kéo dài, không thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định. Đối với các xã, thị trấn tiếp tục nâng vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; xem đây, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế huyện giao.

 

Dịp này Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong thời gian qua.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: