Cập nhật ngày : 16-01-2020

Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 16.01, Hội Chữ thập huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào Chữ Hập đỏ và công tác hiến máu tình nguyện năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào


Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ trên các mặt tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp Hội kịp thời củng cố, kiện toàn và tích cực phát triển hội viên; đến nay, toàn huyện có 1.074 hội viên; chất lượng hoạt động nhiều cấp hội được nâng cao. Thực hiện hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc dacam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã vận động trên 2,1 với trên  4.886 suất quà hỗ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt vận động 1,2 tỷ đồng hỗ trợ 30 gia đình khó khăn có nhà ở tạm bợ để sửa chữa, xây mới nhà ở. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa được chú trọng, tổ chức 02 dạy bơi và phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh; kiện toàn các Đội xung kích, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ xảy ra. Tiếp tục duy trì bếp ăn tình thương tại Trung tâm y tế huyện với tổng kinh phí trên 374 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện phát triển sâu rộng, đã hiến 784 đơn vị máu; nhiều tổ chức, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số vấn, nhất là tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, đơn vị.

 

Để hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các phòng trào, cuộc vận động của các cấp hội; tăng cường phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội; duy trì các Câu lạc bộ người tình nguyện, nhất là duy trùy bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện; phấn đấu, 100% Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn tổ chức vận động hiến máu tình huyện đạt chỉ tiêu giao và xây dựng Đội hiến máu tình nguyện dự bị, sẵn sàng hiến máu đột xuất cứu người.

 

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trong thời gian qua.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: