Cập nhật ngày : 07-02-2020

Hoài Ân: Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật

Hiện nay tình hình dịch bệnh động vật đang diễn biến phúc tạp. Trên địa bàn huyện Hoài Ân, dịch LMLM đã xảy ra ở một số xã, thị trấn. Để chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại chó mèo, cúm gia cầm, LMLM gia súc, Dịch tả heo Châu Phi; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phản ảnh tình hình dịch bệnh (nếu có) để hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh;tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, không ăn tiết canh, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, bị bệnh, chết, không qua kiểm soát thú y. Thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi heo hoặc Hợp tác xã chăn nuôi. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hoá chất, vaccine, dụng cụ tiêm phòng… và cung ứng kịp thời cho các địa phương đảm bảo công tác tiêm phòng. Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, tiêm phòng và giám sát bảo hộ vaccine sau tiêm phòng. Rà soát lại quy hoạch các vùng chăn nuôi trên địa bàn huyện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp theo loại vật nuôi, vùng sản xuất; chủ động kế hoạch di dời các gia trại chăn nuôi trong khu dân cư đến địa điểm đã quy hoạch. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật; triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm, LMLM gia súc và dịch tả heo năm 2020 theo kế hoạch và hướng dẫn của ngành chuyên môn thuộc huyện. Xây dựng phương án tái đàn heo trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện trong quí 1/2020.

 

UBND huyện đề nghị các Hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên nhận thức đúng về an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, tích cực thực hiện công tác tiêm phòng và các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc, không sử  dụng chất cấm trong chăn nuôi... góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển bềnh vững.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: