Cập nhật ngày : 07-02-2020

Hoài Ân: Phấn đấu hiến 1.005 đơn vị máu trong năm 2020

1.005 đơn vị máu là chỉ tiêu kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện của huyện Hoài Ân trong năm 2020.

Tổng chỉ tiêu trên được phân bổ cho 24 cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo dự kiến, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện sẽ tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung gồm 4 đợt vào các tháng 2,4,7 và tháng 11. Để đạt chỉ tiêu đề ra, hiện nay, Hội Chữ thập đỏ huyện tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên về tình nguyện hiến máu cứu người.Vận động được nhiều người tự nguyện tham gia đăng ký và sẵn sàng hiến máu; đồng thời, xây dựng và mở rộng các Đội hiến máu dự bị để sẵn sàng tự nguyện HMTN khi cần thiết phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong và ngoài huyện. Xem đây là việc làm có nghĩa cử cao đẹp, cần thiết kịp thời trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: