Cập nhật ngày : 03-03-2020

Hoài Ân: Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải hành chính

Thực hiện nhiệm vụ cải các thủ tục hành chính (CCHC) trong năm 2019, huyện Hoài Ân đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực; việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng trình tự thủ tục luật định; Bộ phận Một cửa huyện được củng cố, kiện toàn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, áp dụng theo mô hình Một cửa hiện đại; giải quyết TTHC được chú trọng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn đạt 95,5%; hoàn thành việc hợp nhất 10 trường tiểu học thành 5 trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được đẩy mạnh; hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thư số, chữ ký số trong giải quyết công việc phát huy hiệu quả...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 nói riêng, UBND huyện vừa ba hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Xem văn bản chi tiết tại đây


BTKết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Các tin liên quan: