Cập nhật ngày : 12-03-2020

Hoài Ân: Chỉ đạo thực hiện khai báo y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Ngày 12.3, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký văn bản số 115/UBND-VX chỉ đạo thực hiện khai báo y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Theo đó, quy định cụ thể đối tượng khai báo, thời gian áp dụng, hình thức khai báo, quy trình thực hiện và trách nhiệm của các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện khai báo y tế.

 

Xem văn bản chi tiết tại đây

1. Công văn chỉ đạo:

2. Mẫu tờ khai:


BTKết quả: 1.7/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan: