Cập nhật ngày : 15-03-2020

Hoài Ân: Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tái đàn, ổn định phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật

UBND huyện Hoài Ân vừa ban hành Chỉ thỉ chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tái đàn, ổn định phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện.

Theo đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; đảm bảo các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện tốt công tác tiêm vaccine, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi.

Xem văn bản chi tiết tại đây


BTKết quả: 2.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: