Cập nhật ngày : 15-03-2020

Hoài Ân: Xã Ân Tín phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Ân Tín được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. Năm 2020, huyện Hoài Ân đăng ký xã Ân Tín đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, xã Ân Tín đạt 8/13 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, cụ thể: Tiêu chí 1 (Giao thông), Tiêu chí 2 (Thủy lợi), Tiêu chí 3 (Trường học), Tiêu chí 5 (Thu nhập), Tiêu chí 6 (Hộ nghèo), Tiêu chí 8 (Lao động nông thôn), Tiêu chí 9 (Y tế), Tiêu chí 10 (Văn hóa). Còn lại 05 tiêu chí chưa đạt là Tiêu chí 4 (Tổ chức sản xuất), Tiêu chí 7 (Giáo dục và Đào tạo), Tiêu chí 11 (Cảnh quan - môi trường), Tiêu chí 12 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), Tiêu chí 13 (An ninh trật tự).

 

Theo ông Phạm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã, để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, trong thời gian đến địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh sản xuất một số sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với nâng cao hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; tổ chức và vận động nhân dân thực hiện con đường hoa, tạo cảnh quang trên địa bàn tòan xã; xây dựng và đưa vào hoạt động khu xử lý rác thải; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; tăng cường công tác an ninh, trật tự với nhiều biện pháp như lắp đặt hệ thống camera an ninh, xây dựng các mô hình tự quản các tổ chức Hội, đoàn thể địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ xã Ân Tín hoàn thành các Tiêu chí chưa đạt; đảm bảo đến tháng 8 hoàn thành 13/13 Tiêu chí, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt Chuẩn Nông thôn mới nâng cao.


Tống BìnhKết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan: