Cập nhật ngày : 16-03-2020

Hoài Ân: Năm 2020, đầu tư trên 38 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Hoài Ân.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện danh mục các công trình là trên 38,3 tỷ đồng. Cụ thể, các xã Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông, Ân Hữu, Ân Nghĩa, Đăk Mang, Bok Tới, Ân Sơn mỗi xã hỗ trợ 4,384 tỷ đồng; các xã Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Đức, Ân Phong, Ân Tường Tây, Ân Thạnh mỗi xã hỗ trợ 1,096 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên sẽ đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí thực hiện Nông thôn mới tại các địa phương.

 

Theo Quyết định, UBND huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện đúng danh mục đã được phê duyệt.


Tống BìnhKết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: