Cập nhật ngày : 17-03-2020

Giải ngân cho vay 900 triệu đồng giải quyết việc làm

UBND huyện Hoài Ân vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án vay vốn hỗ trợ việc làm, giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về quyết việc làm.

Theo đó, có 18 Dự án được phê duyệt, tổng vốn cho vay 900 triệu đồng. Chủ Dự án có trách thực hiện đúng mục đích, nội dung theo Dự án được phê duyệt; đảm bảo vì mục tiêu hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trả nợ gốc, lãi đúng hạn và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước.


Tống BìnhKết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan: