• Giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm tại Bảo hiểm Xã hội huyện

    Ngày 8.11, Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện, do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng làm Trưởng ban đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện. Tham dự có đồng chí Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.
Các tin liên quan: