• Khai giảng lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính Khóa 95

    Sáng ngày 15.10, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Hoài Ân tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung khóa 95 năm học 2019-2021.

  • Hoài Ân: Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

    UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” trên địa bàn huyện. Nội dung kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
Các tin liên quan: