• Phụ nữ Hoài Ân: Ðồng hành xây dựng nông thôn mới

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, những năm qua, Hội LHPN huyện Hoài Ân đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  • Ân Tường Tây phấn đấu về đích đúng tiến độ

    Là 1 trong 2 xã được huyện chọn làm điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đọan 2011- 2015. Sau 4 năm thực hiện, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; đến nay xã Ân Tường Tây hoàn thành 16/19 tiêu chí, phấn đấu đến tháng 9/2015 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, về đích đúng tiến độ
Các tin liên quan: