• Chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020

    Theo đánh giá của ngành chuyên môn, hiện nay Dịch tả heo Châu Phi và lở mồm long móng (LMLM) đang xảy ra tại một số tỉnh, thành trong nước. Trên địa bàn huyện Hoài Ân, dịch LMLM trên trâu, bò đã xảy ra rải rác tại một số địa phương. Trong điều kiện thời tiết như hiện nay làm suy giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi; mặt khác, hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm trong thời gian giáp Tết Nguyên đán ngày càng gia tăng là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh động vật, nhất là các ổ dịch cũ.

  • Hoài Ân: Tập trung chăm sóc lúa vụ Đông Xuân

    Vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính, chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra, cây lúa và các cây trồng khác đang sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, tình hình sâu bệnh, chuột có nguy cơ phát sinh; các đợt rét, lạnh có thể gây hại cho cây trồng.
Các tin liên quan: