• Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 2 tháng liên tục cho đối tượng

    Ngày 7/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong đã ký ban hành văn bản chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp Bưu điện Hoài Ân thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

  • Thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế để phòng chống dịch Covid - 19

    Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và đề nghị của Sở Y tế Bình Định tại Công văn số 888/SYT-NVY ngày 03/4/2020, UBND huyện Hoài Ân vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, địa phương khẩn trương rà soát các trường hợp để tiến hành cách ly theo quy định.

  • Đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế tụ tập đông người ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

    Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Định vừa ban hành văn bản đề nghị các đơn vị liên quan, địa phương hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn (cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, khách sạn, căng tin cơ quan, bệnh viện, thức ăn đường phố) thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế tụ tập đông người.
Các tin liên quan: